Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
O Konkursie

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka” uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu.

Konkurs przeprowadzany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej  w Warszawie.

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy od wielu lat prowadzi wraz z renomowanymi warszawskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współpracę merytoryczną w zakresie organizacji konkursów edukacyjnych

Celem Konkursu Polonistycznego „Fraszka” jest propagowanie polskich tradycji, obrzędów, kultury regionalnej jako wartości ponadnarodowych oraz szerzenie wśród młodzieży wiedzy o języku polskim i miejscu literatury polskiej w Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Laureaci Konkursu  otrzymają nagrody rzeczowe.

Wyróżnione szkoły zostaną uhonorowane dyplomami.

Wszyscy uczestnicy, z każdej szkoły otrzymają dyplomy.

Korespondencję prosimy kierować pod adres:

 

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka”

Adres Biura Konkursowego i Organizatora:
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Limanowskiego 15
tel. 22 730-09-47, 720-05-17; fax. 22 730-09-47, 730-55-55
e-mail: suwikr@suwikr.pl